OM OSS

BYGGER FRAMTIDEN, EN GRUNDSTEN I TAGET

Historia PVS Mark & Anläggning AB

PVS Mark & Anläggning AB grundades år 2018 av Gadaf Peci med fokus på projektering av kommersiella och kommunala vatten och avloppsanläggningar som en sidoverksamhet parallellt med sin tjänst som projektchef på NCC Civil South. År 2020 avslutade Gadaf sin tjänst på NCC med siktet inställd om att följa sin passion och engagemang i att bygga lag där värdeorden ” förtroende och framåtanda ” resulterade i skapandet av PVS Mark & Anläggning AB som ombildades ihop med Alexander Karlsson Böös till att bli idag en organisation bestående av 40 engagerade och kompetenta medarbetare i samtliga produktionsled med en omsättning på ca 140 miljoner kronor (år 2022).

Vår Affärsidé, Vision & Målbild

PVS ska vara med att utveckla samt bygga framtidens miljöer inom infrastruktur.

Med stöd av PVS värderingar förtroende & framåtanda – finner PVS tillsammans med sina kunder kostnadseffektiva och kvalitativa lösningar som skapar mervärde och som bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

PVS ska rekrytera och attrahera kompetent personal som ska möjliggöra vår fortsatta expansionsresa till att bli en utav dom ledande markanläggningsföretagen i Skåne med omnejd. PVS ska vidare arbeta outtröttligt med att bibehålla en organisation som håller hög standard på miljö & kvalitet genom att skapa dom rätta förutsättningar för att varje enskild medarbetare ska kunna lyckas med sin uppgift.

Målbild kund

PVS ska alltid överlämna projektet till sina kunder i enlighet med minst specificerade krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. PVS mål i varje enskilt projekt är att:

  • Färdigställa projektet inom avtalad tid.

  • Färdigställa projektet inom fastställd budget.

  • Överlämna projektet utan fel avseende funktion och utförande.

  • Etablera ett positivt och störningsfritt samarbete med Beställaren och övriga inom projektet.

  • Erhålla ett gott förtroende från projektets intressenter och allmänhet.

  • Genomföra projektet så att ingen person kommer till skada.