VÅRA TJÄNSTER

DIN SAMARBETSPARTNER FÖR ALLA PROJEKT, PÅ ETT STÄLLE

PVS Mark & Anläggning AB erbjuder tjänster inom mark & anläggning med inriktning på offentliga miljöer och infrastruktur där vi åtar oss ett helheten kring projekten. PVS har gedigen branscherfarenhet av att utföra arbeten inom olika miljöer, entreprenadformer samt komplexitet av projekt.

Exempel på projekt vi utför

  • Nybyggnation av infrastruktur för nya vägar, gator, parker samt torgytor.
  • Omläggning och nyförläggning av vatten och avloppsledningar i centrala och tätbebyggda miljöer.
  • Ombyggnad och nybyggnadition av pumpavloppstationer.
  • Saneringsentreprenader av förorenade markområden.
  • Spont, pålning samt grundstabiliseringsarbeten.
  • Schaktfria entreprenader, såsom styrbar borrning, microtunneling, samt relining.
  • Finplaneringsentreprenader